Waluty

♡ Hej Kochana! ♡

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

Polityka Prywatności sklepu internetowego Maelle.pl

I. Postanowienia wstępne

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego https://maelle.pl przy czym pojęcie Klienta oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu Maelle Justyna Dąbrowska-Mycek z siedzibą we Wrocławiu (53-425), ul. Altanowa 8/11, legitymująca się NIP 8943154904 zwana dalej „Sprzedawcą” wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej Polityką”.

II. Dane osobowe

1. Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

3. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

5. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Sprzedawcy, dostawcy narzędzi do: wysyłania newsletterów, analityki ruchu na stronie oraz prowadzenia marketingu, operatorzy płatności, kurierzy, organy wykonujące władzę publiczną oraz urzędy.

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Klient ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:

  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;

  • na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

9. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym wykonania zawieranych umów sprzedaży, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta lub rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Sprzedawcy w trakcie kontaktu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji i optymalizacji działania Sprzedawcy, jego usług oraz działania Sklepu (w tym poprzez analizę sposobu korzystania ze sklepu i newsletteru, celem dostosowania jego treści do preferencji Klientów), a po uzyskaniu również dodatkowym zgody – dla celów wysyłki e-mailem newslettera.

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu dot. usług oferowanych usług oraz samego Sprzedawcy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.

11. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

12. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta ze Sprzedawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

13. Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Pliki cookies

Maelle używa plików cookies które są małymi plikami umożliwiającymi zapamiętanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia na stronie maelle.pl Pliki cookies używane są w cenach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania strony do potrzeb Klientów/Użytkowników. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. Informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych zostały przedstawione poniżej:


Dla wyszukiwarki Firefox instrukcję znajdziesz tutaj:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka.

Dla wyszukiwarce Internet Explorer instrukcję znajdziesz tutaj

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies .

Dla wyszukiwarki Google Chrome instrukcję znajdziesz tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en .

Dla wyszukiwarki Safari instrukcję znajdziesz tutaj:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac .

Dla wyszukiwarki Opera instrukcję znajdziesz tutaj: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies .Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz "Ustawienia", "Prywatność" i przejdź do ustawień cookies.


IV. Wtyczki serwisów społecznościowych Facebook, Google i Instagram.

 

1. Na stronie maelle.pl , używane są wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google, Instagram. Wyświetlając stronę internetową Użytkownik/Klient nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych co oznacza że jeśli Użytkownik/Klient użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego administratora serwisu społecznościowego, tam będzie zachowana oraz może zostać opublikowana w danym serwisie społecznościowym ukazując się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika/Klienta. Użytkownik/Klient loguje się w serwisach społecznościowych Facebook, Google, Instagram, w których obowiązują zasady prywatności ustalone przez administratorów tych serwisów społecznościowych.


3. Jeśli Użytkownik/Klient nie chce, aby serwisy społecznościowe łączyły informacje zebrane ze strony internetowej Administratora danych osobowych z posiadanym w danym serwisie społecznościowym profilem/kontem Użytkownika/Klienta uniemożliwić załadowanie na stronie internetowej maelle.pl wtyczek do serwisów społecznościowych poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki z której korzysta np. blokowania skryptów. Szczegółowe informację znajdują się tutaj;


Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity

Instagram https://help.instagram.com/519522125107875

Facebook https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

VIII. Facebook Pixel.

1. Strona internetowa https://maelle.pl korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304,USA. W ramach tych narzędzi Administrator danych osobowych kieruje do Użytkownika/Klienta reklamy w serwisie Facebook za pomocą urządzenia Pixel który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony internetowej https://maelle.pl. Informacje są przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj.nie pozwalają nam na identyfikację Użytkownika/Klienta. Administrator danych osobowych posiada jedynie wiedzę jakie działania Użytkownik/Klient podjął w ramach strony. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku/Kliencie zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika/Klienta z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora danych osobowych, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:https://www.facebook.com/privacy/explanation.

V. Retargeting personalizowany.

Retargeting Personalizowany to wyświetlanie indywidualnie dopasowanych reklam Użytkownikom, którzy odwiedzili stronę internetową maelle.pl Reklamy te wyświetlają się na innych stronach internetowych i wykorzystują pliki cookies zapisane w przeglądarce Użytkownika. Każdy Użytkownik może wypisać się z tej usługi ustawiając odpowiednie opcje w przeglądarce internetowej, lub poprzez kliknięcie na ikonkę znajdującą się w lewym lub prawym górnym rogu wyświetlanej reklamy.

VI. Google Analytics

1. Używamy narzędzia analitycznego i marketingowe Google Analytics które może wykorzystywać następujące zewnętrzne pliki cookies celem gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych. Strona internetowa https://maelle.pl wykorzystuje narzędzie Google Analytics zapewniane przez podmiot trzeci Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. na potrzeby tworzenia statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony. Google Analytics w automatyczny sposób gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika/Klienta ze strony a zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

2. Z uwagi na anonimizację adresu IP, adres IP Użytkownika/Klienta jest skracany przed przekazaniem dalej. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika/Klienta w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika/Klienta. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich ma dostęp Administrator danych osobowych w ramach Google Analytics to, w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik/Klient; podstrony, jakie przegląda Użytkownik/Klient w ramach serwisu; czas spędzony w serwisie oraz na jego podstronach; przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach serwisu; źródło, z którego Użytkownik/Klient przechodzi do serwisu. W celu korzystania z Google Analytics, w kodzie strony https://maelle.pl zaimplementowany został specjalny kod śledzący Google Analytics.

4. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili Użytkownik/Klient może sprzeciwić się zbieraniu danych ze skutkiem na przyszłość, korzystając z dodatku dezaktywacyjnego dla przeglądarek usługi GoogleAnalytics instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Uzyskane dane przetwarzane są na podstawie nadrzędnego interesu Administratora danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO.

IX. Inne

W przypadku pytań dotyczących stosowanej przez nas Polityki Prywatniści i Plików Cookies odnośnie sytuacji które są dla Pani/Pana niejasne prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontaktmaelle@gmail.com.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium